IPARTESTÜLETEK BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
Egy mindenkiért, mindenki egyért!BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

PÁLYÁZAT!

tovább24 óra hírei »

Belépés az
online CÉGINFORMÁCIÓS oldalra


6.) Az IBSZ Felügyelő és Etikai Bizottság (a továbbiakban: FEB)

A közgyűlés által választott FEB munkáját a FEB elnök szervezi és irányítja. A FEB választott tisztségviselői az elnök, a két tag, és a két póttag. A megválasztott póttag megbízása a FEB elnök felkérésével lép hatályba.
Nem lehet a FEB tagja az, aki a szövetség bármely más testületének tagja, vagy aki a szövetségnél munkaviszonyban áll. A FEB valamennyi tagja az IBSZ-nél operatív feladatokat nem láthat el.
A FEB szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik, tevékenységét, munkarendjét saját ügyrendjében szabályozza. A FEB ügyrendje a FEB elnök és a két tag 3 igen szavazata alapján fogadható el. Igény esetén a FEB üléseihez az IBSZ iroda helyet és a feltételeket biztosítja. A FEB amennyiben az elnökség részéről jogszabályt vagy Alapszabályt sértő határozatot észlel, akkor köteles tizenöt napon belül a döntést hozó testületet a határozat megváltoztatására felszólítani. Amennyiben az érintettek ezt tizenöt napon belül nem teljesítik, kezdeményezi az elnöknél a közgyűlés 30 napon belüli összehívását. Ha az összehívást az IBSZ elnök elmulasztja, akkor a FEB elnöke hívja össze a közgyűlést.
A FEB feladatainak ellátása körében számára utasítás nem adható, munkájáról kizárólag a közgyűlésnek tartozik beszámolni.
Minden tájékoztatást megkérhet, és minden iratot megtekinthet, amelyet feladatai ellátásához igényel, , szükség esetén a szövetség költségére, - előzetes egyeztetés után, - külső szakértőt is felkérhet.
A közgyűlés az éves költségvetés teljesítéséről és a beszámolóról (a könyvelő által készített éves eredmény kimutatásról, vagy mérlegről) csak a FEB véleményének ismeretében dönthet.
A FEB elnöke az IBSZ elnökségi ülések állandó meghívottja, amelyeken tanácskozási joggal vesz részt.

Főbb feladatai:

a. Annak ellenőrzése, hogy a szövetség tevékenysége, gazdálkodása a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és a szövetség más szabályzatának megfelel,

b. annak ellenőrzése, hogy a szövetségi vagyon hatékony és célszerű működtetése a közgyűlési és elnökségi határozatoknak megfelel,

c. ellenőrzése az IBSZ tagszervezetekkel, tagokkal, intézményekkel kötött megállapodások, szerződések, vállalások teljesítésének időarányos betartása,

d. a szövetség és tagszervezetei, tagjai illetve a tisztségviselők között felmerülő ellentétek, viták feloldása,

e. indokolt esetben az elnökség javaslata alapján a közgyűlés felé kezdeményezi a tagszervezeti, vagy tagi képviselőjének visszahívását.
Iparosok szakmai érdekképviselete