IPARTESTÜLETEK BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
Egy mindenkiért, mindenki egyért!BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

PÁLYÁZAT!

tovább24 óra hírei »

Belépés az
online CÉGINFORMÁCIÓS oldalra


4.) Az IBSZ elnök:

A szövetséget az elnök önállóan képviseli. A két elnökségi ülés között döntéseit önállóan végzi és látja el feladatait. E jogkörét átruházhatja az alelnökre, az alelnökökre.

Főbb feladatai:
a. A szövetség tevékenységének irányítása az Alapszabály, SZMSZ és az elnökségi ülés határozatok alapján, összehangoltan az elnökségi ülések közötti időszakban,

b. dönt mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály nem utal a testületi hatáskörébe,

c. kapcsolatot tart, illetve koordinálja a kapcsolattartást a tagszervezetekkel, a tagokkal, a kormányzati, önkormányzati, közigazgatási, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, az elektronikus és írott médiával, valamint a külföldi partnerszervezetekkel,

d. folyamatosan figyelemmel kíséri, és időszakonként értékeli a szövetség költségvetését, gazdálkodását, valamint ellenőrzi az írásos dokumentumok kezelését, utasítást ad a célirányú változtatásokra, amiről az elnökségnek havi elnökségi ülés keretén belül tájékoztatást ad,

e. gyakorolja a munkáltatói jogokat, személyi kérdésekben az elnökséggel egyeztet, a javaslatokat az elnökség fogadja el,

f. a közgyűlés, az elnökségi ülések összehívása és levezetése,

g. gondoskodik az elnökségi ülések anyagainak, segédanyagainak elkészítéséről és szétosztásáról, valamint a hangfelvételről és a jegyzőkönyvvezetésről és azokat ellen jegyzi.

8.) Az IBSZ szövetség ügyintéző szervezete:
A szövetség feladatai ellátására saját adminisztratív ügyintéző szerveztet működtet a költségvetés keretei között. Az ügyintéző szervezet dolgozói felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja előzetes elnökségi határozatok alapján. Az ügyintéző szervezet feladatköréről, az IBSZ Szervezeti és Működési Szabályzatban az iroda ügyrendjéről az elnökség jogosult rendelkezni, amit az elnök folyamatosan ellenőriz, indokolt esetben javaslatot tesz az elnökség felé a változtatásokra.
Az elnöki levelek, a képviseleti jogból adódóan egy aláírással, míg a Tagozatok, Szakmai Bizottságok iktatott, céges levelek kettős aláírással mennek ki az IBSZ-ből.
Iparosok szakmai érdekképviselete